Hírek

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról

Városlőd Község Önkormányzata 70/2023. (VIII.10.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása érdekében. (tovább…)

Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Városlőd Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján Városlőd község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. január 18.napjától 2024.február 29. napjáig tartóan ebösszeírást végez, az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

(tovább…)

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
a 8. sz. főút fejlesztése érdekében tervezett módosításáról

Városlőd Község Önkormányzata 60/2023. (VII.6.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a 8. sz. főút Herend-Devecser (68+285 – 95+800 km sz.) közötti szakasz négynyomúsítása érdekében.

A módosítások célja és a módosítással érintett terület:

A módosítással érintett terület a községet kelet-nyugat irányban átszelő 8. sz. főút és környezete. Az elmúlt évtized közepére már elkészültek az engedélyezési tervek a főút Herend és Jánosháza közötti szakaszára. Ennek alapján készítette elő a község a településrendezési eszközök módosítását, és fogadta el a 162/2015. (XII.14.) KT. határozattal és a 12/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 2015 végén a képviselő-testület.

Jelen projekt keretében a konzorcium elvégezte ezeknek az engedélyezési terveknek a felülvizsgálatát az e-ÚT 03.01.15:2019 „20 m Koronaszélességű 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai” megnevezésű Útügyi Műszaki Előírás alapján. Ennek alapján

  • a tervezett főút koronaszélességét 24,6 méterről 20 méterre csökkentik,
  • a csomóponti kialakítások felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése megtörténik,
  • a környezetvédelmi engedély és útépítési engedély módosítása is megtörténik.

A változásokat a településrendezési eszközök tervezett módosítása részletesen tartalmazza, amelyet az alábbi linken  vagy hivatali időben az Önkormányzatnál tekintheti meg.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:

A partnerek – azaz a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, városlődi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá városlődi székhellyel bejegyzett civil szervezetek – e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2023.december 27-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a varoslod@varoslod.hu e-mailcímre küldött levélben,
  • írásban postai úton az önkormányzat címére (8445 Városlőd, Templom tér 4.) küldött levélben.

Városlőd, 2023. december 12.

                                                                       Schell Tamás

                                                                       polgármester

 

Csatolmányok:

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY
környezeti hatásvizsgálati eljárásról

Tárgy: 8 sz. főút főút Herend – Devecser közötti szakasz négynyomúsítása környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárás

Közlemény letöltése

Közmeghallgatások

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a 2023.évi közmeghallgatások időpontjairól:

Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 24-én (pénteken) 17:00 órától,

Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 1-jén (pénteken) 17.00 órától,

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 1-jén (pénteken) 18.00 órától

tart beszámolót az elmúlt évről a Kossuth Lajos Művelődési Ház nagytermében (8445 Városlőd, Templom tér 4.).

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

dr.Ádám Renáta
jegyző