Intézmények - Egészségügy - Védőnői szolgálat

A védőnő rendelője a 8445 Városlőd, Kossuth Lajos u. 47. szám alatt található. (Háziorvosi rendelő mögötti épület)

A védőnő: Auerbach Hajnalka
Telefonszáma::06-70/315-37-35


A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. Két részből áll: területi védőnői és iskolai védőnői ellátásból. A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.
Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában,  az óvodákban és iskolákban végzi.

A területi védőnő feladatai:
a) nővédelem,
b) a várandós anyák gondozása,
c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
d) a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
e) az óvodában a védőnői feladatok végzése,
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

Iskolavédőnőként:
g) iskolába járó gyermekek gondozása, szűrővizsgálatok elvégzése, óraadás.


TANÁCSADÁSOK IDEJE:


Önálló védőnői várandós tanácsadás:
minden szerdán 8.00-10.00 óráig (VÁROSLŐD)

Önálló védőnői csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
minden csütörtökön 10.00-12.00 óráig (VÁROSLŐD)


FOGADÓÓRÁK:


Bakonyjákón (Rákóczi tér 9.):
minden második héten kedden 8.00-9.00 óráig

Farkasgyepűn (Petőfi S. u. 42. Faluház):
minden második héten hétfőn 8.00-9.00 óráig

Németbányán (Fő tér 3. Faluház):
igény szerint