Bizottságok

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat- és  Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.12.) önkormányzati rendeletében kettő állandó bizottságot hozott létre az alábbiak szerint:

1. Ügyrendi- Jogi- Igazgatási, Vagyonnyilatkozat-kezelő- és Ellenőrző Bizottság:

elnöke:   Dr. Baráth Emőke önkormányzati képviselő
tagjai:     Csekényi Henrik önkormányzati képviselő
Lakner Zoltán önkormányzati képviselő

 

 

A bizottság feladata:

 

a) a polgármester illetményének megállapításával kapcsolatos előterjesztés elkészítése és előterjesztése
b) a polgármesteri illetménymódosítással kapcsolatos előterjesztés előkészítése és előterjesztése,
c) önkormányzati rendeletek véleményezése, különös figyelemmel a Szervezeti- és Működési Szabályzatra,
d) önkormányzati rendeletalkotás kezdeményezése,
e) Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának, illetve gyakorlati alkalmazása tapasztalatinak összegzése, ezek tolmácsolása a képviselő-testület és a körjegyző felé. Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos lakossági egyetértés vagy elutasítás vizsgálata, a rendeletek hatásvizsgálata.
f) Dönt a polgármester éves rendes szabadsága kivételének engedélyezéséről a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 41/A. § (1) bekezdése szerinti szabadságolási tervben foglaltak szerint.
g) gondoskodik arról, hogy a vagyonnyilatkozathoz szükséges dokumentumok a képviselők számára időben rendelkezésre álljanak,
h) a vagyonnyilat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztató átadása az érintett személyeknek és az igénylő nyilatkozatok kiadása,
i) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok kiadásáról,
j) nyilvántartást vezet a beérkezett vagyonnyilatkozatokról, igazolja azok átvételét,
k) gondoskodik a vagyonnyilatkozatok – a jogszabályi előírások szerinti – tárolásáról

 

 

 

2. Partnerkapcsolati, Kulturális és Sport Bizottság:

elnöke:  Staub József önkormányzati képviselő
tagjai:     Peidl Antalné önkormányzati képviselő
              Csekényi Henrik önkormányzati képviselő
Oszvald József Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Eich Mária, a Városlődi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke

A bizottság feladata:

a) szervezi a partnerkapcsolati bizottsági üléseket,
b) javaslatot tesz a küldöttségben résztvevőkre,
c) aktív kapcsolatot tart fenn Wiesthal polgármesterével annak érdekében, hogy a találkozások eredményesen záruljanak,
d) kapcsolatot tart és aktívan együttműködik a városlődi amatőr együttesek vezetőivel és tájékoztatja a képviselő-testületet az együttesek által elért eredményekről,
e) tevékenyen részt vesz a hagyományok megőrzésében,
f) részt vesz az önkormányzat sportrendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában,
g) aktívan együttműködik a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálatával a gyermek- és ifjúsági programok szervezésében,
h) program-javaslatokkal koncepciót dolgoz ki a szabadidő hasznos eltöltésére, különös tekintettel a tanítási szünetek időtartamára