Pályázatok - Magyar Falu Program

MFP

Városlőd Község Önkormányaztának Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásai:

1. A nemzeti és helyi identítástudat erősítése MFP-NHI/2019.kódszámú kiírásra benyújtott pályázaton 19 992 614,-Ft a Városlődi Kossuth Lajos Művelődési Ház, közösségi színtér felújítására.

2. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása MFP-BJA/2019.kószámú kiírásra benyújtott pályázaton 4 994 234,-Ft a Városlőd Kossuth Lajos utcai 458/2 és 458/3 hrsz-ú járdaszakaszok felújítására

3. Orvosi rendelők fejlesztése-2020 MFP-HOR/2020 kódszámú kiíráson 14 560 619,-Ft a háziorvosi rendelő fejlesztése-védőnői szolgálat kialakítása programra

4. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020. kódszámú kiíráson 4 999 169,-FtA Városlőd 705 és 706 hrsz-ú elhagyott ingatlanok megvásárlására

5. Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020 MFP-FVT/2020. kódszámú kiíráson 4 999 224,-Ft Urnafal kialakítása, kerítés felújítása Városlőd Köztemetők programra

6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 MFP-ÖTIK/2021. kódszámú kiíráson 4 999 998,-Ft Városlőd 599. hrsz-ú orvosi rendelő udvarának térkövezésére (felújítására)

7. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 MFP-ÖTIK/2021. kódszámú kiíráson 19 258 475,-Ft Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének felújítására

8. Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022, MFP-UHK/2022.kódszámú kiíráson 14 245 118,-Ft Városlődi Hölgykő utca útburkolatának felújítása – Városlőd, 869. hrsz. programra

9. Kommunális eszköz beszerzése – 2022, című, MFP-KOEB/2022.kódszámú kiíráson 1 673 860,- Ft kommunális eszközök beszerzésére

10. Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022. című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú kiíráson 2 087 567,- Ft Temetőnyilvántartás szoftver beszerzés, harangláb felújítás programra

11. Magyar Falu Program keretében Út, híd, járda építése/felújítása – 2023.
című, MFP-UHJ/2023. kódszámú pályázati kiíráson 3480220661 iratazonosító
számon nyilvántartott pályázat keretében 4 991 062,- Ft, azaz
Négymillió-kilencszázkilencvenegyezer-hatvankettő forint
támogatást nyert az Önkormányzat, melynek keretében a Városlőd, Templom
tér, 569. helyrajzi számú ingatlan/járda felújítása történt.