Városlőd - Hitélet

1945 előtt néhány személy kivételével a község lakói római katolikusok voltak.

A háború utáni ki és betelepítések során 50 családban összesen 210 református személy került a faluba. A falu végén található önkiszolgáló bolttal szemben lévő nagyobb méretű lakóépületet rendezték be imaháznak.

Jelenleg is Városlődön a lakosság legnagyobb része római katolikus vallású, többen reformátusok, de vannak egyéb felekezethez tartozók is.

A katolikusok részére vasárnaponként 9.30 órai kezdettel, és csütörtökönként is tart szentmisét Varga-Csikász Bence plébániai kormányzó a település közepén álló, Szent Mihály arkangyalnak ajánlott római katolikus templomban.
A hivatali ügyintézés:

Helyszín: Bakonyjákói Római Katolikus Plébánia (8581 Bakonyjákó, Rákóczi Ferenc u. 35. Telefon: 20/498-6003; email: jakoiplebania@gmail.com

Már hagyománynak számít az, hogy az egyházi kórus minden szentmise végén elénekel egy német éneket, identitásukat jelezve.

A reformátusoknak kéthetente vasárnaponként tart a szentgáli plébános istentiszteletet.

Az egyéb vallások gyakorlásához a lakóknak el kell utazniuk a községből.