Tisztelt Ebtartók!

Tájékoztatom Önöket, hogy Városlőd Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján Városlőd község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. január 18.napjától 2024.február 29. napjáig tartóan ebösszeírást végez, az adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz legkésőbb 2024.február 29. napjáig az alábbi módok valamelyikén keresztül visszajuttatni:

  • A polgármesteri hivatal főbejárata mellett elhelyezett gyűjtőládába személyesen leadva
  • elektronikus úton (aláírva, majd szkennelt formában) a varoslod@varoslod.hu e-mail címre megküldve
  • levélben postai úton az alábbi levélcímre küldve: 8445 Városlőd, Templom tér 4.
  • E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL -on keresztül

 

Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége.

Az Ebösszeíró adatlap beszerezhető az önkormányzat főbejárata mellett elhelyezett asztalról vagy letölthető az alábbi linkről.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábbi évek ebösszeírásainál vagy a jelen ebösszeírást megelőzően, a bejelentésnek eleget tettek, azok is ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az eb összeírását követően is köteles az ebtartásban bekövetkezett változást (pl.: az eb elveszett, elhullott, más ebtartartóhoz/tulajdonoshoz került) az erre szolgáló adatlapon írásban bejelenteni.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget az állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Együttműködésüket köszönöm!

 

dr.Ádám Renáta
jegyző

 

Csatolmányok:

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata

Read More