Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
a 8. sz. főút fejlesztése érdekében tervezett módosításáról

Városlőd Község Önkormányzata 60/2023. (VII.6.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a 8. sz. főút Herend-Devecser (68+285 – 95+800 km sz.) közötti szakasz négynyomúsítása érdekében.

A módosítások célja és a módosítással érintett terület:

A módosítással érintett terület a községet kelet-nyugat irányban átszelő 8. sz. főút és környezete. Az elmúlt évtized közepére már elkészültek az engedélyezési tervek a főút Herend és Jánosháza közötti szakaszára. Ennek alapján készítette elő a község a településrendezési eszközök módosítását, és fogadta el a 162/2015. (XII.14.) KT. határozattal és a 12/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 2015 végén a képviselő-testület.

Jelen projekt keretében a konzorcium elvégezte ezeknek az engedélyezési terveknek a felülvizsgálatát az e-ÚT 03.01.15:2019 „20 m Koronaszélességű 2×2 sávos külterületi közutak tervezési részletszabályai” megnevezésű Útügyi Műszaki Előírás alapján. Ennek alapján

  • a tervezett főút koronaszélességét 24,6 méterről 20 méterre csökkentik,
  • a csomóponti kialakítások felülvizsgálata, szükség szerinti áttervezése megtörténik,
  • a környezetvédelmi engedély és útépítési engedély módosítása is megtörténik.

A változásokat a településrendezési eszközök tervezett módosítása részletesen tartalmazza, amelyet az alábbi linken  vagy hivatali időben az Önkormányzatnál tekintheti meg.

A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:

A partnerek – azaz a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, városlődi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá városlődi székhellyel bejegyzett civil szervezetek – e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2023.december 27-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a varoslod@varoslod.hu e-mailcímre küldött levélben,
  • írásban postai úton az önkormányzat címére (8445 Városlőd, Templom tér 4.) küldött levélben.

Városlőd, 2023. december 12.

                                                                       Schell Tamás

                                                                       polgármester

 

Csatolmányok:

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata

Read More