Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata 70/2023. (VIII.10.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása érdekében.

Tovább »
Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók! Tájékoztatom Önöket, hogy Városlőd Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján Városlőd község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2024. január 18.napjától 2024.február 29. napjáig tartóan ebösszeírást végez, az

Tovább »
Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a 8. sz. főút fejlesztése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata 60/2023. (VII.6.) számú önkormányzati határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a 8. sz. főút Herend-Devecser (68+285 – 95+800 km sz.) közötti szakasz négynyomúsítása érdekében. A módosítások célja

Tovább »
KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY környezeti hatásvizsgálati eljárásról Tárgy: 8 sz. főút főút Herend – Devecser közötti szakasz négynyomúsítása környezetvédelmi engedély módosítása tárgyában indult környezeti hatásvizsgálati eljárás Közlemény letöltése

Tovább »
Közmeghallgatások

Tisztelt Lakosság! Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a 2023.évi közmeghallgatások időpontjairól: Városlődi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 24-én (pénteken) 17:00 órától, Városlődi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 1-jén (pénteken) 17.00 órától, Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 1-jén (pénteken) 18.00 órától tart beszámolót az elmúlt évről a Kossuth

Tovább »
Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8445 Városlőd, Templom tér 4.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a Városlőd Község Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képező Városlőd 886/44 hrsz-ú, 1284

Tovább »
TISZTELT LAKÓK ÉS GÉPJÁRMŰVEZETŐK!

VÁROSLŐD Pápai, Petőfi és Vasút utcákban ivóvíz rekonstrukciós munkákat végzünk a következő ütemezésben: 2023. október 4-től előreláthatólag 2023. november 24-ig napi munkavégzés: 7:00-16:00 óra között Kérjük, hogy a Bakonykarszt Zrt és a kivitelező Practical Kft alkalmazottainak biztosítsák az ivóvízmérő aknákhoz való hozzáférést. Az alkalmanként előforduló vízkimaradásokról, vízhiány időpontjáról külön értesítést

Tovább »
Bursa Ösztöndíjpályázat

Városlőd Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Tovább »