Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban – nevelési támogatásban – részesíti a Városlődön állandó lakóhellyel rendelkező

  • óvodába járó,
  • általános vagy középiskola nappali tagozatán tanuló gyermeket,
  • valamint a nappali középfokú oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23. év alatti vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 25 év alatti fiatal felnőttet

akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át (199.500 Ft).

A támogatás iránti kérelmeket 2023. augusztus 1. napjától 2023. október 30. napjáig lehet benyújtani a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalban (8445 Városlőd, Templom tér 4.) erre rendszeresített formanyomtatványon.

Az óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyt minden esetben igazolni szükséges, amely igazolások benyújtási határideje tárgyév október 30. napja.

A támogatás mértéke:

a) óvodások részére: 10.000 Ft
b) általános iskolások és 6-8 évfolyamos gimnazisták részére: 20.000 Ft
c) középiskolai tanulók részére – beleértve a technikusi évfolyamon, valamint az akkreditált képzésben részt vevő diákokat: 30.000 Ft
d) főiskolai- és egyetemi hallgatók részére – beleértve az akkreditált felsőfokú oktatásban részt vevőket: 50.000 Ft

A megítélt támogatást a szülő- (más törvényes képviselő) vagy nagykorú kérelmező folyószámlájára utalja, annak hiányában lakcímére kerül utalásra.

Amennyiben a kérelmező az óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását 2023. október 30. napjáig nem nyújtja be, a támogatás felvétele jogosulatlannak minősül, ez esetben a felvett támogatást köteles visszafizetni.

 

                                                                                     Schell Tamás

                                                                                                          polgármester

 

Csatolmány:

Tájékoztatás

Tájékoztatás Városlőd Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Városlőd 0124/6 és 0124/7 hrsz-ú telkek rendezése érdekében tervezett módosításáról Városlőd Község Önkormányzata

Read More