Képviselő-testület rendeletei

NévFájl
Közoktatási térítési díj rendelet 2017.09.01-tőlFájl megtekintése
11/2016.(XI.22.) HÉSZ módosításFájl megtekintése
anyakönyvi rendelet 2017.01.01-tőlFájl megtekintése
szociális tüzifa rendelet 2016.Fájl megtekintése
közterület használatáról, védelméről és közterülethasználati díjról szóló rendelet módosításaFájl megtekintése
9/2016.(X.20.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2008.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításárólFájl megtekintése
Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásárólFájl megtekintése
helyi adókrőlFájl megtekintése
Helyi Építési Szabályzat módosítása 2015.Fájl megtekintése
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairólFájl megtekintése
közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakrólFájl megtekintése
Anyakönyvi rendeletFájl megtekintése
Városlőd belterület módosított szabályozási tervFájl megtekintése
Városlőd külterületi szabályozási terv javításaFájl megtekintése
Városlőd belterület módosított szabályozási terveFájl megtekintése
Városlőd külterület módosított szabályozási tervFájl megtekintése
helyi építési szabályzatról egységes szerkezetbenFájl megtekintése
Helyi építési szabályzat módosításaFájl megtekintése
a temetők fenntartásáról és a temetkezés rendjérőlFájl megtekintése
a közterület használatáról, védelméről és a közterülethasználati díjrólFájl megtekintése
növényi hulladék égetésérőlFájl megtekintése
állattartás helyi szabályairólFájl megtekintése
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásrólFájl megtekintése
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairólFájl megtekintése
Városlőd külterületi szabályozási tervFájl megtekintése
Városlőd belterületi szabályozási tervFájl megtekintése
a 2011. évi költségvetési rendeletFájl megtekintése
Városlőd Község településszerkezeti terveFájl megtekintése
díszpolgári rendeletFájl megtekintése
a közművelődés helyi szabályairólFájl megtekintése