Aktuális információk

Figyelem téli rezsicsökkentés

2018-08-21
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018.júliusi ülésén döntött arról, hogya téli rezsicsökkentés keretében támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.
Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, mely letölthető innen.
Bővebb tájékoztatás érdekében készített plakát letölthető innen.
Adatkezelési tájékoztató letölthető innen.