Aktuális információk

Falugazdászi ügyfélfogadási idő változása

2018-06-11

Hirdetmény letölthető innen.

Közlemény pályázati támogatásról

2017-05-02

Városlőd Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozásra 6 mft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert. A projekttábla letölthető innen.

Tájékoztató a 2016.június 4.napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetéséről

2016-11-23

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója letölthető innen.

Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatosan

2016-11-23

A tájékoztató letölthető innen.

Városlődi Települési Értéktár

2016-04-05

A Települési Értéktárban található értékek az alábbi 8 szakterületi kategóriába sorolhatóak: Sorszám Nemzeti érték megnevezése   Javaslatot benyújtó személy
a) Agrár- és élelmiszergazdaság                                                                                            
b) Egészség és életmód        
  1. Városlődi ivóvízforrás   Horváth Józsefné
c) Épített környezet        
  2. Városlődi Kálvária   Horváth Józsefné/Freund Éva
  3. Városlődi Római Katolikus Szent Mihály Templom és plébánia    Horváth Józsefné
d) Ipari és műszaki megoldások        
  4. Városlődi kőedénygyár motívumai, termékei Veszprém Megyei Értéktár része Csekényiné Schneider Katalin
e) Kulturális örökség        
  5. Városlődi karthauzi kolostor és tárgyi emlékei Veszprém Megyei Értéktár része Koppányi Béla
  6. Érdy Kódex Veszprém Megyei Értéktár része Koppányi Béla
  7. Az 1947-48-as ki-és betelepítés fájdalmai, és emlékművei Városlődön   Horváth Józsefné
  8. Városlődi Vegyeskar   Freund Éva
  9. Városlődi Óvoda   Staub Ildikó
  10. Peyer Károly politikus életútja   Holczer Gábor
  11. Zala György szobrászművész életútja   Holczer Gábor
  12. Koppányi Istvány: Városlőd története című könyve   Koppányi Béla
  13. Út menti keresztek Városlődön   Koppányi Béla
  14. Városlődi lakodalmas szokások   Freund Éva
  15. Városlődi Német Nemzetiségi Tájház   Horváth Józsefné
  16. Hölgykő vára   Koppányi Béla
  17. Városlődi mondókák, ahogy régen mondták "So hon’se frie k’saht"   Horváth Józsefné
         
f) Sport        
g) Természeti környezet        
h) Turizmus és vendéglátás        
  18. Iglauer Park   Krein Péter

Városlőd Rendezési Terv módosítás

2015-10-01

Tisztelt Lakosság!

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8-as főút kiemelt főúttá fejlesztésével kapcsolatosan döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról.
A településrendezési eszközök módosítása az elfogadott partnerségi szabályzat szerint megtekinthető az alábbi linkekre kattintva:

Szöveges összefoglaló a módosításról

Átnézeti helyszínrajz


Településszerkezeti terv módosítási javaslat

Szabályozási terv módosítási javaslat

Alátámasztó munkarészek

A településrendezési eszközök módosításáról szóló dokumentáció ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-15.00 óráig és pénteken 8.00-13.00 óráig) megtekinthető a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalban (8445 Városlőd, Templom tér 4.).
Amennyiben észrevételt kíván tenni a módosítástervezettel kapcsolatosan, úgy azt legkésőbb 2015.október 16-ig teheti meg postai úton Városlőd Község Önkormányzat címére (8445 Városlőd, Templom tér 4.) vagy a varoslod@invitel.hu email címre elektronikus levélben megküldve.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 16-i képviselő-testületi ülésén lezárta a partnerségi egyeztetést.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló jegyzőkönyv itt olvasható.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.december 14-i ülésén elfogadta a településrendezési eszközeinek módosítását.
A dokumentációk elérhetők innen:
rendelet módosítás

rendelet melléklete

határozati kivonat

kivonat 1 számú melléklete

kivonat 2.számú melléklete

Tájékoztató ingyenes óvodai étkezésről

2015-08-05

Tájékoztató letölthető innen.

Nyilatkozat letölthető innen.

A nyilatkozat kitöltéséhez kapcsolódó útmutató letölthető innen.

Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtás szabályairól

2015-05-11

Az Ajkai Járási Helyi Védelmi Bizottság Elnökének a szabadtéri égetésre vonatkozó rendelkezésekről szóló tájékoztatója letölthető innen.

Eb-összeírás

2015-02-03

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy Városlőd Község Önkormányzata 2015.február 5.napjától 2015. március 31.napjáig végzi az ebösszeírást. Az erről szóló tájékoztató letölthető innen.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez szükséges adatlap letölthető innen.

Tájékoztató pálinkafőzés szabályainak változásairól

2015-01-06

A tájékoztató letölthető innen.

Bejelentés nyomtatvány letölthető innen.

Bevallás nyomtatvány letölthető innen.

Bejelentés megsemmisítésről nyomtatvány letölthető innen.