Aktuális információk

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választás 2019.

2019-08-08

Egyéni listás képviselőjelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának meghatározásáról hozott Helyi Választási Iroda határozata letölthető innen.

Beiskolázási és óvodáztatási támogatás 2019

2019-08-01

Hirdetmény letölthető innen.

Kérelem nyomtatvány letölthető innen.

Foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatás pályázat

2019-07-13

Pályázati felhívás letölthető innen.
Pályázati adatlap letölthető innen.
Munkáltató ajánlás adatlap letölthető innen.

Vonatkozó önkormányzatii rendelet elérhető innen.

Ösztöndíjpályázat

2019-07-13

Városlőd Község Önkormányzata Öszöndíjpályázatot hirdet.
A pályázati felhívás letölthető innen.
Pályázati adatlap letölthető innen.
Pályázat elbírálásának szempontrendszere letölthető innen.
Vonatkozó önkormányzati rendelet letölthető innen.

Nemzetiségi Óvodapedagógus tanulmányi Ösztöndíj Program indul

2019-01-14

Bővebb információ elérhető itt.

Falugazdászi ügyfélfogadási idő változása

2018-06-11

Hirdetmény letölthető innen.

Tájékoztató a 2016.június 4.napját megelőzően engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetéséről

2016-11-23

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója letölthető innen.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Országgyűlés a 2018.december 12-i ülésn elfogadta az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvéyek módosításáról szóló 2018.évi CXXI.törvényt, mely módosítja a vízgazdálkodásról szóló törvény engedély nélkül vagy attól eltérően fúrt vagy ásott kutakra a fennmaradási (és üzemeltetési) engedély kérelmek vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül történő benyújthatóságának határidejét is 2018.december 31-ről 2020.december 31-re.

A moratórium 2020. év végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vizilétesítmények -többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak- vízjogi femmradási engedélyezési eljárást 2020.december 31-ig kérelmezi.

Információink szerint a moratórium meghosszabbítását sikeresen elérő Nemzeti Agrárkamara azon is dologzik, hogy az illegális kutak fennmaradási engedélyeztetése minél egyszerűbben, olcsóbban és gyorsabban megtörténhessen, ennek érdekében a köztestület az idei év elején a jogalkotóval további egyeztetéseket folytat.

Engedély nyomtatvány letölthető innen.


Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatással kapcsolatosan

2016-11-23

A tájékoztató letölthető innen.

Városlődi Települési Értéktár

2016-04-05

A Települési Értéktárban található értékek az alábbi 8 szakterületi kategóriába sorolhatóak: Sorszám Nemzeti érték megnevezése   Javaslatot benyújtó személy
a) Agrár- és élelmiszergazdaság                                                                                            
b) Egészség és életmód        
  1. Városlődi ivóvízforrás   Horváth Józsefné
c) Épített környezet        
  2. Városlődi Kálvária   Horváth Józsefné/Freund Éva
  3. Városlődi Római Katolikus Szent Mihály Templom és plébánia    Horváth Józsefné
d) Ipari és műszaki megoldások        
  4. Városlődi kőedénygyár motívumai, termékei Veszprém Megyei Értéktár része Csekényiné Schneider Katalin
e) Kulturális örökség        
  5. Városlődi karthauzi kolostor és tárgyi emlékei Veszprém Megyei Értéktár része Koppányi Béla
  6. Érdy Kódex Veszprém Megyei Értéktár része Koppányi Béla
  7. Az 1947-48-as ki-és betelepítés fájdalmai, és emlékművei Városlődön   Horváth Józsefné
  8. Városlődi Vegyeskar   Freund Éva
  9. Városlődi Óvoda   Staub Ildikó
  10. Peyer Károly politikus életútja   Holczer Gábor
  11. Zala György szobrászművész életútja   Holczer Gábor
  12. Koppányi Istvány: Városlőd története című könyve   Koppányi Béla
  13. Út menti keresztek Városlődön   Koppányi Béla
  14. Városlődi lakodalmas szokások   Freund Éva
  15. Városlődi Német Nemzetiségi Tájház   Horváth Józsefné
  16. Hölgykő vára   Koppányi Béla
  17. Városlődi mondókák, ahogy régen mondták "So hon’se frie k’saht"   Horváth Józsefné
         
f) Sport        
g) Természeti környezet        
h) Turizmus és vendéglátás        
  18. Iglauer Park   Krein Péter

Városlőd Rendezési Terv módosítás

2015-10-01

Tisztelt Lakosság!

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8-as főút kiemelt főúttá fejlesztésével kapcsolatosan döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról.
A településrendezési eszközök módosítása az elfogadott partnerségi szabályzat szerint megtekinthető az alábbi linkekre kattintva:

Szöveges összefoglaló a módosításról

Átnézeti helyszínrajz


Településszerkezeti terv módosítási javaslat

Szabályozási terv módosítási javaslat

Alátámasztó munkarészek

A településrendezési eszközök módosításáról szóló dokumentáció ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-15.00 óráig és pénteken 8.00-13.00 óráig) megtekinthető a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalban (8445 Városlőd, Templom tér 4.).
Amennyiben észrevételt kíván tenni a módosítástervezettel kapcsolatosan, úgy azt legkésőbb 2015.október 16-ig teheti meg postai úton Városlőd Község Önkormányzat címére (8445 Városlőd, Templom tér 4.) vagy a varoslod@invitel.hu email címre elektronikus levélben megküldve.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.november 16-i képviselő-testületi ülésén lezárta a partnerségi egyeztetést.
A partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló jegyzőkönyv itt olvasható.
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.december 14-i ülésén elfogadta a településrendezési eszközeinek módosítását.
A dokumentációk elérhetők innen:
rendelet módosítás

rendelet melléklete

határozati kivonat

kivonat 1 számú melléklete

kivonat 2.számú melléklete